تماس با ما

اگر هر سوالی دارید لطفا با این شماره تماس بگیرید :
02-890-61-37 یا 02-890-59-28 البته میتوانید به این شماره هم فکس و یا ایمیل کنید :
فکس : 02-890-58-03 ایمیل : info@hosseins.com or persiankebab@gmail.com