معرفی

به رستوران حلال ایرانی- عربی -هندی و مدیترانه ای حسین واقع در فیلیپین (مانیل) خوش آمدید.

آشپزی قسمتی از خانواده ی سرآشپز حسین به شمار می آید که نسل به نسل از مادر به فرزند انتقال یافته است.
سرآشپز حسین نمایی از فرهنگ خود – تاریخ ایران و سنت خانوده ی ایرانی را سر میز نمایش داده و آشپزی را از زمان بچگی یاد گرفته است که با خلاقیت خود غذاهای عربی- مدیترانه ای و هندی را به آن اضافه نموده و مانند پلی از غرب آسیا به فیلیپین عمل کرده و تمام ترکیبات ایرانی را به این کشور آورده است.....
رستوران حسین یکی از اولین رستوران های مدیترانه ای شرق واقع در فیلیپین بود که از سال 1385 تاسیس و اکنون بیش از 4 شعبه در راستای مترو مانیلا دارد و همچنین دارای محیطی از معماری و سبک قدیم ایرانی میباشد.

منوی

محل

ماکاتی
فیلیپین . شهر ماکاتی
روبروی خیابان بورگوس
خیابان ماکاتی
طبقه ی دوم ساختمان LKV 7857
تلفن : 37-61-890 / 28-59-890 فکس : 03-58-890

گرین بلت
فیلیپین . شهر ماکاتی
مرکز آیالا
بالای استار باکس
طبقه ی دوم گرین بلت 3
تلفن : 66-02-729 فکس : 67-02-729

حبیبی
فیلیپین شهر ماکاتی
روبروی خیابان بورگس
خیابان ماکاتی
طبقه ی اول ساختمان LKV 7857
تلفن : 74-91-890 فکس : 03-58-890

سرندرا
فیلیپین تاگیگ شهر گلوبال روبروی فولی بوک
خیابان اصلی بونیفاشیو طبقه ی دوم C-201 سرندرا
تلفن : 32-06-856 / 78-12-856
فکس : 56-00-916

تراینوما
شهر کیوزن خیابان شمالی ادسا(EDSA)
طبقه ی چهارم تراینوما واحد 4005
تلفن : 13-56-901

آلابانگ
خیابان ATC مونتینلوپا گروه 2
واحد F & B 007
تلفن : 99-88-511

سر آشپز : حسین
غذاهای حلال خاورمیانه جنوب آسیا و مدیترانه
ساعت ها : 11 صبح الی 12 شب