کباب و چلوکباب اسپشالتی

ایرانی - عربی - هندی و غذاهای خاورمیانه شرقی

کباب کوبیده

کباب سنتی ایرانی که برای پادشاهان سرو میشد و به سنت و فرهنگ ایرانی بر میگردد.
این کباب مخلوطی از گوشت چرخ کرده با ادویه جات ایرانی که بر روی ذغال درست میشود و با سالاد شیرازی میتوان نوش جان کرد.

کباب کوبیده ی گاو

کباب کوبیده ی بره

کباب کوبیده ی مرغ

کباب شیشلیک

تکه های گوشت خوابانده شده از چاشنی ها و ادویه جات ایرانی را به سیخ میزنیم و به آرامی آنرا کباب میکنیم.

کباب شیش گاو

کباب شیش بره

کباب ترش

دو تیکه از گوشت را در سس انار مخصوص با کمی اسانس ایرانی کاملا میخوابانیم و سپس آنرا به سیخ میزنیم و کباب میکنیم.

کباب ترش بره

کباب ترش مرغ

کباب ترش گاو

کباب مرغ

دو تیکه از سینه ی مرغ بی استخوان را به قطعه های کوچک در آورده و آنرا در سس مخصوص ماست میخوابانیم وسپس آنرا روی ذغال کباب میکنیم و در کنارش سالاد شیرازی هم میباشد.

کباب تنوری

گوشت-قطعه های غذای دریایی و سبزیجات در ماست ماسالای تنوری مخلوط میشود ( سلیقه ی خاص سر آشپز حسین) و سبزیجات ایرانی و اسانس های هندی به آن اضافه میشود در نتیجه میتوان آنرا به سیخ و سپس کباب کرد.

کباب تنوری سبزیجات

کباب تنوری ماهی

کباب تنوری مرغ

کباب تنوری جوجه

کباب بخار پز

این یک روش سنتی حسین از کباب بخار پز گوشت گاو است که با ادویه های سبک آمیخته و بطور طبیعی پخته میشود و با برنج زعفرانی و گوجه فرنگی سرو میشود.

کباب شکم پر

مرغ یا گوشت با پوره ی سبزیجات - پنیر و ادویه جات و سبزی های ایرانی پر میشود و به آرامی به سیخ زده و سپس کباب میشود.

کباب مرغ شکم پر

کباب گوشت شکم پر

پاکدمازوی

یک ران گوشت بره در سس/چاشنی مخصوص حسین آمیخته و سپس کباب میشود.

دنده ی کبابی

طبق سلیقه ی سر آشپزحسین - دنده های بره با ترکیبی از ادویه های شناخته شده ی ایرانی عربی و هندی خوابانده و با ظرافت خاصی بر روی ذغال کباب میشود و با شیره یا آب گوشت ایرانی و هندی همراه است.

کباب میگو

میگو در سس ماست ویژه ی حسین آمیخته و سپس کباب میشود.

کباب شیشلیک

تکه های گوشت بره در ترکیب خاص ایرانی آغشته و ادویه های سبک به آن زده و به روش سنتی آماده میشود.

استیک گوشت بره

گوشت بره در سس ماست ایرانی مخلوط و کامل کباب میشود و با کرم سس قارچ سرو میگردد.

استیک ماهی سرآشپز حسین

استیک ماهی سرخو با ترکیبی از ادویه های سبک با لیمو آغشته و کاملا کباب میشود.

کباب بلغاری

آمیزه ای از گوشت گاو- مرغ و سبزیجات داخل سس ایرانی خوابانده میشود و آنرا به سیخ زده و سپس بر روی ذغال کباب میکنیم.

کباب بلغاری ماهی

ماهی و سبزیجات با ترکیب خاصی از ادویه ها و سبزی جات و مقدار کمی لیمو و زعفران خوابانده میشود - به سیخ زده و سپس کباب میگردد.

کباب ماهی زعفرانی

ماهی سرخو ادویه زده شده در سس مخصوص زعفران با مقداری لیمو مخلوط و کباب میشود.

رولت کباب

ترکیبی از خوراک میگو در یک برگ از مرغ و سپس در یک برگ از گوشت گاو پیچانده میشود و در سس ماست ویژه- آغشته و بطور کامل گریل میشود.

جوجه کباب

بال یا ران مرغ در ادویه ی مخصوص سر آشپز حسین خوابانده میشود و با ظرافت خاصی روی ذغال کباب میشود.

گوجه فرنگی / پیاز یا فلفل کباب شده

کدوی سبز کباب شده

چلوکباب اسپشالتی

چلو کباب کوبیده

غذای بین المللی ایرانی شامل 2 سیخ کباب کوبیده همراه با برنج دانه بلند و گوجه فرنگی کباب شده

چلوکباب کوبیده گاو

چلو کباب کوبیده بره

چلو کباب کوبیده مرغ

چلو کباب شیشلیک

گوشت با ادویه و سبزیجات ایرانی خوابانده و با گوجه فرنگی کباب میشود.این غذا با برنج زعفرانی همراه است. این چلو – چلوی مخصوص حسین میباشد.

چلو شیش کباب گوسفند

چلو شیش کباب بره

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب شیشلیک و یک سیخ کباب گوسفند که هر دو سیخ کباب با برنج زعفرانی و گوجه فرنگی گریل شده همراه هست.

چلو کباب برگ

یک برگ گوشت سنتی ایرانی که با ادویه ی مخصوص حسین آمیخته و با برنج زعفرانی و گوجه فرنگی کباب شده سرو میشود.

چلو کباب برگ سلطانی

یک برگ از گوشت فیله و یک سیخ از کباب گوشت گاو که به خوبی کباب شده و با برنج زعفرانی و گوجه فرنگی گریل شده سرو میشود.

چلو کباب مرغ

دو سیخ از کباب مرغ در مخلوط ماست کاملا خوابانده و سپس بر روی ذغال کباب میشود که با برنج زعفرانی و گوجه فرنگی کباب شده سرو میشود.

چلو کباب مرغ زعفرانی

یک برگ از سینه ی مرغ در سس زعفرانی مخصوص خوابانده میشود که میتوان آنرا با برنج زعفرانی و گوجه ی گریل شده نوش جان کرد.

چلو مرغ سلطانی

یک سیخ از مرغ گریل شده و یک سیخ از کباب گوشت گاو به روش سنتی آمیخته و کباب میشود و با برنج زعفرانی و گوجه فرنگی کباب شده سرو میگردد.

چلو جوجه کباب

بال و ران مرغ با مخلوط سرآشپز حسین آغشته و بر روی ذغال کباب میشود که با برنج دانه بلند زعفرانی و گوجه فرنگی گریل شده همراه میباشد.

چلو ماهی زعفرانی

دیس کباب ایرانی

میکس کباب 1

یک سیخ از کباب مرغ – کباب شیشلیک و بره در کنار گوجه فرنگی و پیاز گریل شده.

میکس کباب 2

یک سیخ از کباب گوشت گاو و شیشلیک و کباب مرغ در کنار گوجه فرنگی و پیاز گریل شده.

سوپریم کباب 1

یک دیس کباب شیشلیک – کباب بره –میگوی تنوری و مرغ زعفرانی که با برنج زعفرانی و هندی سرو میشود.

سوپریم کباب 2

یک دیس کباب گوشت گاو- مرغ زعفرانی – کباب برگ و میگوی تنوری که با برنج زعفرانی و هندی سرو میشود.

مگا کباب 1

2 سیخ از کباب کوبیده گاو – کباب شیشلیک – کباب مرغ در کنار گوجه فرنگی گریل شده و با برنج زعفرانی و هندی سرو میشود.

مگا کباب 2

2 تیکه از کباب گوشت بره و 2 سیخ از کباب بره و همچنین 2 سیخ از کباب شیشلیک همراه با گوجه فرنگی کباب شده و برنج زعفرانی.

اسپشالتی خاورمیانه

جگر

روش طبخ عربی که جگر با شعله ی کم همراه با گوجه فرنگی و پیاز سرخ میشود.

قیمه گوشت

این غذا هم میتواند با گوشت چرخ کرده یا گوشت بره و یا مرغ یا گوشت گاو همراه باشد که با پیاز و گوجه فرنگی و کمی آبلیمو طبخ میشود.

قیمه ی گوشت گاو

قیمه ی مرغ

قیمه ی گوشت بره

قیمه سبزی

خورشتی است که با سبزیجات طبخ میشود.

خورشت قیمه سبزی گوشت گاو

خورشت قیمه سبزی مرغ

خورشت قیمه سبزی بره

مغز

مغز گاو نر مخصوص خاورمیانه که با ادویه و آبلیمو سرخ میشود.

سبزی مخلوط سرخ شده

سبزی سرخ شده به روش پارسی-عربی

مغز پالک

مغز گاو نر با اسفناج و ادویه جات عربی سرخ میشود.

میگوی سرخ شده

تندرلوین تکه شده عربی

یک تکه گوشت تندرلوین با ترکیبی از مخلوط عربی با فلفل – پیاز و فلفل قرمز خوابانده میشودکه البته کمی تند میباشد.

خورشت ایرانی

خورشت اسفناج

خورشت گوشت اسفناج که با برنج زعفرانی سرو میشود.

ماهیچه پلو

ران گوشت بره با زعفران و سس گوجه فرنگی همراه با ادویه های ایرانی طبخ میشود.
این غذا را با برنج زعفرانی میتوان سرو کرد.

خورشت بادمجان

این خورشت با گوشت گاو ایرانی با اضافه کردن ادویه جات و بادمجان درست میشود که میتوان آنرا با برنج زعفرانی میتوان نوش جان کرد.

قرمه سبزی

این خورشت محبوب ایرانی ها همراه با گوشت گاو - لوبیا قرمز – سبزی قرمه سبزی تازه – ادویه و آبغوره طبخ میگردد و با برنج زعفرانی سرو میشود.

سینی سبزیجات

انواع مختلف سبزی اسپیشال مازندرانی با هم طبخ میشود (همراه با برنج زعفرانی سرو میگردد )

خورشت بامیه

گوشت گاو ایرانی همراه با بامیه طبخ میشود و با برنج زعفرانی سرو میشود.

خورشت قیمه

این خورشت با گوشت و لپه و ادویه جات ایرانی درست میشود و با برنج زعفرانی میتوان نوش جان کرد.